Sušící tunely určeny k urychlení zasychání vodouředitelných nátěrovývh hmot, případně k sušení vodou opláchnutých výrobků po předúpravě povrchu. Typickými představiteli jsou sušky oken zavěšených na podvěsném dopravníku nebo deskový materiál uložený v hřebenových vozících. Součástí sušky bývá i automatická manipulace s vozíky.

Sušárny vyrábíme na zakázku, velikost a tvar pracovního prostoru je upraven dle přání zákazníka. Tepelný výkon je volen s ohledem na požadovanou teplotu, tepelné ztráty a na hmotnost a tepelnou kapacitu předpokládaných výrobků.

Tepelné ztráty jsou minimalizované dokonalou tepelnou izolací stěn i novou koncepcí uložení oběhového ventilátoru. Topné médium bývá teplá voda, plyn, případně elektřina.

Součástí sušky je i ovládací panel, který umožňuje nastavit teplotu sušení, rychlost posuvu, případně další potřebné funkce.