Pro mezioperační dopravu vašich výrobků, především dřevěných oken dodáváme podvěsné ruční dopravníky a dále dopravníky pro hřebenové vozíky. nebo na vlastní nosnou konstruci.

Lehký posuv závěsů zajišťují standartně dodávané čtyřosé vozíky vybavené 8 kusy kuličkových ložisek, které oproti dvouosým vozíkům mají plynulejší průjed především obloukem a vyhybkou. Nosnost podvěsných ručních dopravníků se pohybuje v rozmezí 20 - 500 kg na 1 metr dopravníku.

Dráha se sestává z rovných úseků, oblouků různých úhlů, ručně nebo pneumaticky ovládaných výhybek (též automaticky), točen a dalších doplňujících prvků. Dráhu je možno upevnit na stávající stavbu, případně na novou nosnou konstrukci. Nové i stávající podvěsné dopravníky nebo jen jejich určité úseky lze dovybavit automatickým taktovaným posuvem. Nejpoužívanější závěsnými prvky jsou tzv dvojháky pro nástřik oken, ostatní typy vozíků vyrábíme dle požadavku odběratele.


Podvěsný dopravník s dvojháky

Cenu vlastní dráhy ovlivňuje délka, tvar, počet výhybek, případně točen, a možnost zavěšení.Hřebenové vozíky

včetně jejich manipulace pomocí řetězového dopravníku.