Vzduchotechnické potrubí

Obvyklou (né však nutnou) součástí dodávky a montáže bývá odvedení odsátého vzduchu do vhodného místa, většinou nad střechu objektu.
 


Náhrada odsátého vzduchu

Na kvalitu povrchové úpravy má vliv nejen vlastní odsávání, které v lakovně udržuje čisté prostředí a zamezuje usazování prachu a aerosolových částic laku rozptýlených ve vzduchu, ale také přívod nového vzduchu, jehož skutečný význam bývá v praxi mnohdy podceňován. Rozhodneme-li se právě v této oblasti šetřit finančními prostředky a zvolíme-li způsob přivádění vzduchu prostým přisáváním, vystavujeme se riziku, že si výrazně zhoršíme pracovní prostředí v lakovně (prašnost, teplota apod.). Pokud chceme zajistit skutečně čisté prostředí, např. pro dokončování dílců na vysoký lesk apod., měla by být lakovna řešena jako mírně přetlaková místnost, tzn., že přívodního vzduchu by mělo být více než odsázavného tak, aby nemohlo docházet k falešnému přisávání vzduchu dveřmi, okny apod. Pokud ale uvažujeme o běžném provozu, postačí i mírně podtlakové prostědí.

Spořič tepelné energie v lakovnách

Spořič tepelné energie v lakovních se používá všude tam, kde je velké množství manipulačních časů, tj časů, kdy se nestříkají nátěrové hnoty na výrobek. Při odložení stříkací pistole na stojan spořiče se na 90% uzavře klapka v odsívacím potrubí, čímž se sníží průtok vzduchu a spotřeba tepla na ohřátí čerstvého vzduchu zvenku se minimalizuje. Při tom je lakovna stále mírně provětrávaná, takže nedochází ke zvyšování koncentrace rozpouštědel v lakovně, např. vytěkáním z nastříkaných výrobků. Po sejmutí stříkací pistole ze stojanu spořiče se klapka okamžitě otevře a odsávání z lakovny pracuje na plný výkon.


Ovládácí skříňka elektro

Ovládací skříň elektro slouží k jištění a ovládání jednotlivých prvků odsávacích boxů. Její součástí je též sledování zanesení filtračního systému a po překročení určitého limitu zabrání provádění nástřiku.

Skříňka se vyrábí v krytí IP 54.
Zpracování projektů

Projektovou dokumentaci vypracováváme nejen pro akce realizované výhradně naší firmou, ale též spolupracujeme s firmami zabývajícími se dovozem automatických linek povrchových úprav.